Pottery Direct – Krimphoeslijn installatie

Dit project was initieel alleen het opbouwen en aansluiten van de lijn. Later kwam het bouwen van een besturingskast er nog bij. De installatie is snel gebouwd en naar wens van de eindklant succesvol opgeleverd.

Brink Recycling – Zonnepanelen

Voor Brink Recycling hebben wij ondersteuning verleend voor de aanleg van de zonnepanelen en aansluiting daarvan op het net.